כאן ועכשיו > מה זה למידה התנסותית / ODT?

מה זה למידה התנסותית / ODT?

 

"אני שומע ושוכח; אני רואה וזוכר; אני עושה ומבין." (קונפוציוס).

 

ODT  הינם ראשי תיבות של Outdoor training. הכוונה היא ללמידה התנסותית.
למידה התנסותית מבוססת על חוויה, וככזאת היא הרבה יותר אפקטיבית מאשר למידה המבוססת על שינון,
הרצאה או כל סוג אחר של למידה פאסיבית. גם לאורך זמן הסיכוי להטמעה הוא גבוה יותר.
למידה התנסותית מאפשרת מיקוד בשני סוגי למידה:
האחת:
למידה עקרונית של חשיבות נושא מסוים בעולם העבודה כגון: תחרות אל מול שתוף פעולה, שקיפות,
רתימת עובדים, מנהיגות ועוד. זאת על ידי תובנות שיעלו מהקבוצה בהתאם לאופן בו פעלו באותה התנסות.
השנייה: למידה קונקרטית של מאפיינים ייחודיים בתיפקודם ובהתנהגותם של המשתתפים. הנחת המוצא בלמידה
זו היא כי מאפיינים התנהגותיים ותפקודיים הינם קבועים מעבר למשימה. כך, צוות בעל דפוסי שתוף פעולה טובים,
יעשה זאת ביומיום שלו בעבודה וימשיך לפעול כך גם במשימה אחרת, בשטח. כך גם מאפיינים תפקודיים לקויים בחסר
המצריכים שיפור. אלו מפריעים ביומיום ויבואו ליטי ביטוי גם בשטח. הלמידה הקונקרטית תאפשר למשתתף/ים להתבונן
בעצמם ולאבחן את החוזקות ואת הטעון שיפור ומכאן לבחון את האלטרנטיבות לפעולה העומדות לרשותם.
מיקוד הלמידה משתנה בהתאם למטרות שהוגדרו ליום. יכול להיות זה המנהל הבודד, איש איש בתורו, או הצוות כולו כקבוצה.
השיטה על פיה אנו עובדים מבוססת על מחקרים ומודלים אקדמיים המוכרים בתחום.
למידה התנסותית מבוססת על תהליך ספירלי בן ארבעה שלבים (ד"ר קולב, אוניברסיטת הווארד):

 

•    התנסות
•    רפלקציה (התבוננות בהתנסות ושיקוף)
•    גזירת עקרונות פעולה ברמה העקרונית
•    התנסות מחודשת על פי התובנות

 

תהליך זה חוזר על עצמו במהלך יום הפעילות, ביצועי הקבוצה משתפרים מתרגיל לתרגיל בהתאם ללמידה זו וקיים סיכוי גדול
להפנמה. משמעות ההפנמה היא בשני מובנים:

האחד – שימוש בעקרונות שנלמדו ו ביומיום שלהם בארגון.
השני – שימוש במודל הלמידה הספיראלי בהתמודדות עם אתגרים עתידיים שלהם בארגון, כחלק מלמידה מתמדת.